A school outing around Valga I 10-11

  • Published on
    31-Mar-2016

  • View
    216

  • Download
    3

DESCRIPTION

school outing

Transcript

A SCHOOL OUTING AROUND VALGA IIA SCHOOL OUTING AROUND VALGA IWorksheet by:____________________________________________________ No itinerario a realizar aparecern aspectos da xeografa do Concello nas parroquias de Campaa e Cordeiro. Axdate do mapa topogrfico, da observacin directa e dos coecementos de todos para a realizacin das cuestins desta actividade.I. Na primeira parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:1.1 Name of the village/area:_____________________________________1.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3 Que modificacins paisaxe natural observas?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.4 The environment:Cres que est suficientemente coidado o contorno desta zona?_____Si ____NonTick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics_____Bins for paper or glass.The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.De non estar limpo, que substancias, obxectos aprecias que o contaminan:___________________________________________________________________II Na segunda parada a realizar chegamos a:______________________________2.1 What is the origin of this place-name?____________________________________________________________________________________________________2.2 A que sector econmico pertence a actividade relacionada con este lugar?__________________________________________________________________2.3 O medio ambiente:Cres que est suficientemente cuidado o contorno desta zona?_____Si ____NonSinala se aprecias: ______Contedores de lixo _____de plstico_____de papel ou vidro.In this area the water is:____very clean____clean______not at all clean.If it is not clean, what substances or objects can you see that are causing pollution?:___________________________________________________________________Qu especies animais e vexetais aparecen nesta zona?. No caso de fauna, cales son migratorias?____________________________________________________________________________________________________________________________Observa as infraestructuras do lugar sinala o que se acondicionou para estar aqu:_____pista _____zonas asfaltadas ___zonas de madeira___alumeado pblico____rea recreativa ou de xogos ____rede de sumidoiros ____contedores do lixo ____carteis indicativos da zona _____outros (citar)III A terceira parada: MIRADOIRO BEIRO-3.1 What places or villages have you been through on your way here?:_________________________________________________________________3.2 Name of this place/village___________________________________________3.3 Observa todo o que rodea e contesta:a.- Vegetation (types of trees, bushes and shrubs)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b.- Contorno ben cuidado________Contorno descoidado______(indicar como)c.- Zonas verdes______Zonas con efectos dos incendios______(indicar onde)d.- Poboamento:_____Poboamento rural ______Poboamento urbano_____ Hbitat disperso _____ Hbitat concentrado3.4 The environment:Do you think this area is clean enough?_____Yes ____NoTick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.Observas algn material que contamina ou ensucia a zona?:____Si_____NonDe ser afirmativo, Que obxectos, materiais que contaminan ou ensucian o medio natural?___________________________________________________________ __________________________________________________________________IV Na cuarta parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:4.1 Name of the village/place:_____________________________________4.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3 Que modificacins paisaxe natural observas?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.4 The environment:Do you think this area is clean enough?_____Yes ____NoTick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.If its not clean, state what type of substances or objects are the cause of the pollution:___________________________________________________________________Valoracin final da sada:Do itinerario:___Interesante___Nada interesante____demasiado longo___longoDa sada:___Aproveitable___Pouco aproveitable___Nada aproveitableDos coecementos da zona:___Xa coecidos___Coecidos en parte___Descoecidos ata esta sada.Valoracin da ficha: ___Difcil___Fcil___Outros (comentario libre)Volveras facer este percorrido?:___Si___No