De wens om ouder te zijn en het belang van kinderen Altrecht Preventie Jeugd Altrecht SPB Utrecht Altrecht Kind Jeugd en gezin.

  • CategoryDocuments

  • View213

Report
  • De wens om ouder te zijn en het belang van kinderen Altrecht Preventie Jeugd Altrecht SPB Utrecht Altrecht Kind Jeugd en gezin
  • Inleiding rehabilitatie Volwassen GGZ gericht op klachten; diagnose en behandeling GGZ gericht op ontwikkeling ; rollen, buurman, werknemer, student. Ten gevolge normalisatie nieuwe rollen Ouder, echtgenoot
  • Noodzaak samenwerking Casemanagers zien opvoedingswens en beperking. Zien problemen Informatievragen van bureau jeugdzorg (externe ketenpartner) Zoeken naar handreikingen voor vaardigheden, opvoeding, hechten en mentaliseren, gezinsopname.
  • Actuele situatie Korte omschrijving van casus uit SPB Utrecht Client en systeem Problemen client Wensen client Uitdagingen casemanager De samenwerking Het resultaat
  • Samen werken De rehabilitatie van de ouder Psychiatrische behandeling Rehabilitatie-ondersteuning Opvoeding, hechting. De zorg aan het kind Verantwoorde opvoeding Ontwikkeling indien stagnatie dan BJZ
  • De Keten Afdeling volwassenzorg + AltrechtAfdeling Jeugdzorg Altrecht + Bureau Jeugdzorg + â¦â¦â¦â¦â¦..
  • De toekomst Samenwerking BJZ in kader voorkomen OTS Samenwerking hele keten Het kind ontwikkelt in veiligheid tot volwassene De cliënt wordt moeder Meeleefgezinnen
  • Stellingen Er is veel verborgen rehabilitatiebehoefte die slechts zichtbaar wordt in bemoeizorg Rehabilitatie start veelal vanuit behandelnoodzaak. Ouder en kinderrol zijn onlosmakelijk verbonden, vragen dus om ketenbegeleiding, van eerste, tweede lijn en externe partijen Bij alle maatregelen van instellingen en rechterlijke instanties vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Veelal is een goed contact met de biologische ouders essentieel in het belang van het kind.   Albert * Albert 7 min * Wijna/ Gretta 7+4=11 * Ferdinand en Femke sheet 4 max 11+3=14 minuten * Wijna en Gretta 22+4 =26 * Wijna en Gretta 26+2 * Gretta Wijna *
Description
De wens om ouder te zijn en het belang van kinderen Altrecht Preventie Jeugd Altrecht SPB Utrecht Altrecht Kind Jeugd en gezin Inleiding rehabilitatie Volwassen GGZ gericht…