1. 1. มาตรฐานสายพันธุ์ของน้องชิวาวา น้องชิเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว และน้ำหนักตัว โตเต็มที่ไม่เกิน2.5–2.7กิโลกรัม น้องชิจะสูงคืบกว่าๆ หรือประมาณ16–20เซนติเมตร เป็นสุนัขในกลุ่มTOYน้องชินั้นจะมีทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว เราจะมาแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ชิวาวา ต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมสุนัขพันธุ์ชิวาวาแหล่งอเมริกา( AKC)เมื่อวันที่14เมษายน ค . ศ . 1942  สุนัขชิวาวาทั้งหมดมีประมาณ2สายพันธุ์  แตกต่างกันตรงลักษณะของขน สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะนำน้องชิไปประกวดประชันความน่ารักของน้องชิ ดูตามนี้ได้เลยค่ะ ชนิดขนสั้น ชนิดขนเกรียน ชนิดขนสั้น
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

pam

by manrisa00

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

65

views

Comments

Description

Download pam

Transcript

  1. 1. มาตรฐานสายพันธุ์ของน้องชิวาวา น้องชิเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว และน้ำหนักตัว โตเต็มที่ไม่เกิน2.5–2.7กิโลกรัม น้องชิจะสูงคืบกว่าๆ หรือประมาณ16–20เซนติเมตร เป็นสุนัขในกลุ่มTOYน้องชินั้นจะมีทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว เราจะมาแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ชิวาวา ต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมสุนัขพันธุ์ชิวาวาแหล่งอเมริกา( AKC)เมื่อวันที่14เมษายน ค . ศ . 1942  สุนัขชิวาวาทั้งหมดมีประมาณ2สายพันธุ์  แตกต่างกันตรงลักษณะของขน สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะนำน้องชิไปประกวดประชันความน่ารักของน้องชิ ดูตามนี้ได้เลยค่ะ ชนิดขนสั้น ชนิดขนเกรียน ชนิดขนสั้น
Fly UP