pam

  • CategoryDocuments

  • View65

Report
  • 1. มาตรฐานสายพันธุ์ของน้องชิวาวา น้องชิเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว และน้ำหนักตัว โตเต็มที่ไม่เกิน2.5–2.7กิโลกรัม น้องชิจะสูงคืบกว่าๆ หรือประมาณ16–20เซนติเมตร เป็นสุนัขในกลุ่มTOYน้องชินั้นจะมีทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว เราจะมาแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ชิวาวา ต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมสุนัขพันธุ์ชิวาวาแหล่งอเมริกา( AKC)เมื่อวันที่14เมษายน ค . ศ . 1942  สุนัขชิวาวาทั้งหมดมีประมาณ2สายพันธุ์  แตกต่างกันตรงลักษณะของขน สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะนำน้องชิไปประกวดประชันความน่ารักของน้องชิ ดูตามนี้ได้เลยค่ะ ชนิดขนสั้น ชนิดขนเกรียน ชนิดขนสั้น
  • Description
    1. มาตรฐานสายพันธุ์ของน้องชิวาวา น้องชิเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว…