Roger Slj, Universitetet i Gteborg

  • Published on
    25-May-2015

  • View
    244

  • Download
    3

Transcript

1. The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction,LinCS and Mediated Communication in Contemporary SocietyLrande och den uppkopplade mnniskanRoger Slj12-12-18 www.gu.se 2. Platon (427-347)Plato www.gu.se 3. Platon (427-347) Platons akademi www.gu.se 4. Platons ideal fr kunskap12-12-18 www.gu.se 5. Artificiella minnessystem (AMS) eller external symbolic storages (ESS) 2012-02-09 www.gu.se 6. Platon: Faidros om skriften denna din uppfinning [skriften] skall skapaglmska i lrjungars sjlar, enr de ej skolakomma att odla sitt minne; ty i frtrstan pskriften skola de hmta minne utifrn, frnfrmmande tecken och ej frn sitt egetinre De skola f hra mycket meningenting lra; de skola inbilla sig vetamycket och dock i allmnhet vara okunniga;de skola bliva odrgliga att umgs med. 12-12-18 www.gu.se 7. WikipediaWikipedia12-12-18 www.gu.se 8. 12-12-18 www.gu.se 9. Social media 2012-02-09 www.gu.se 10. Hybrid minds Vi externaliserar vra erfarenheter i symbolisk ochmateriell form genom dokumentation och delar demmed varandra p s stt bygger vi upp ett kollektivt ellersocialt minne av oerhrd omfattning Vi anvnder inskriptioner siffror, alfabeten, bilderetc. som vi fster p fysiska material och som visamarbetar med Vi skapar medieekologier www.gu.se 11. Tnkande som en hybridverksamhet Det mnskliga tnkandet opererar i symbiosmed materiella och symboliska redskap Vr kunskaper och vra frmgor bygger pmergers and coalitions (Clark, 2003) medsymboliska artefakter Det finns ingen skarp grns mellan vrttnkande/problemlsningsfrmga ochartefakter www.gu.se 12. Meningsskapande och ESS/AMS 12-12-18 www.gu.se 13. 12-12-18 www.gu.se 14. Digitala redskap och analoga mnniskor isamarbete i dagens medieekologi r 2010 fanns det omkring 13,3 miljonermobiltelefonabonnemang i Sverige (befolkning 9,2 milj..) r 2011 hade 85 procent av alla svenska tonringar tillgngtill en smartphone I det genomsnittliga svenska klassrummet finns det merdigitala redskap (smarta telefoner, kalkylatorer, laptops,plattor, gpsklockor ) n mnniskor Mobilitet och konstant tillgng till det sociala minnet12-12-18www.gu.se 15. Benchmarking Internet access points in time at which 50 per cent of young people wereactive on the Internet on their own (.SE, 2011) In 2000 the age was 14 years In 2004 the age was 9 years In 2011 the age was ? years 12-12-18www.gu.se 16. Att interagera med representationer/inskriptioner12-12-18 www.gu.se 17. En intressant frga Vad blir lrande och kunnande i ensdan vrld? 12-12-18 www.gu.se 18. Externalisering av information . Information (texter, dokument etc.)www.gu.se 19. www.gu.se 20. Externalisering av . mnskliga tankeprocesserwww.gu.se 21. Digital teknik vergngen frn externalisering (lagring) avinformation till externalisering av mnskligintelligensMinirknaren/grafiska kalkylatorerStavnings- och grammatikprogramCAD/CAM programvaraSkmotorerGPS-navigatorBokfringsprogram.. www.gu.se 22. Digitalisering och lrande/minnande Frndringar i hur information lagras (databaser, moln ) r tillgnglig (mobilitet) sks och bearbetas (skmotorer) delas (sociala medier) manipuleras och analyseras12-12-18 www.gu.se 23. Frndringar av vra stt att lra ochfrst Vi behrskar komplexa uppgifter utan att frst deningende stegen Teknik fungerar som en black box (Latour, 1991)(trust) Vi fr nya access points (Giddens, 2001) Vi lr alltmer frn det komplexa till det enkla Vi frstr som en del av praktiker och utan attndvndigtvis frst som en del av hierarkisktordnad kunskap (som exempelvis i skolans mnen)www.gu.se 24. Lrande i en digital vrld Meta-kommunikativa frmgor (om attsortera, modellera, konceptualisera etc.) Lrande blir frmgan att transformerainformation och kunskap s att den blirrelevant fr lokala syften, lrande ligger idet performativa www.gu.se

Recommended

View more >