Digital Branding en Social Media Strategie

  • Published on
    11-Feb-2017

  • View
    588

  • Download
    1

Transcript

@paulblok Paul Blok 04 - 02 - 2016 Strategisch Brand Management & Brand Iden>ty & Design Management AGENDA OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) AGENDA OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) UvA Communica>ewetenschap VU post graduate verandermanagement start-up albert heijn hema anwb heinz kro omroep brabant landal greenparks adforma>e groep, ministerie buza eurosonic noorderslag gemeente almere consultancy agency bbie unicef hogeschool van amsterdam diverse ministeries ........... @PAULBLOKwhat i do give meaning issue tech, media & behaviour problem understanding whats going on main concern what does this mean for our industry? what i do develop strategies issue an;quated organiza;on problem finding a compa;ble strategy main concern how can we adapt? what i do change management issue gravity of exis;ng organiza;on problem make ambi;ons come true main concern how do we execute our strategy? outside world of organiza>on inside world of organiza>on @PAULBLOKBlok 2: Digital branding en social media strategie (cases en workshops) Vragen die *jdens deze prak:jkdag worden beantwoordt zijn: Welke ontwikkelingen zijn er op online branding gebied? Hoe kun je een goed digital brandingbeleid opze:en? Wat komt hier bij kijken? Hoe kan social media strategisch ingebed worden in de organisa*e? Wat zijn de best prac:ses en inspirerende cases? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan? Dit en meer wordt aan de hand van opdrachten, prak*jkcases en workshops op deze dag behandeld. College 3: Digital branding, social media, performance based marke*ng, community management (workshops, prak*jkcase). College 4: Online marke:ng, reputa:emanagement, online brand engagement, meten en bijsturen. (opdrachten, workshops, cases) Strategisch Brand Management Brand Iden*ty & Design Management Blok 2: Online design, iden:ty en social media (cases en workshops) Vragen die *jdens deze prak:jkdag worden beantwoordt zijn: Welke digital trends zijn er gaande? Hoe kan de merkiden:teit online worden doorvertaald? Waarin verschilt online van offline? Hoe gaan visual iden:ty en social media samen? Hoe dient er online gecommuniceerd te worden? Hoe vlieg je dit soort trajecten aan? Dit en meer wordt aan de hand van opdrachten, prak*jkcases en workshops op deze dag behandeld. College 3: Online design management, visual iden*ty, online communica:e, social media (workshops, prak*jkcase). College 4: Digital branding, online reputa:emanagement, meten en bijsturen. (opdrachten, workshops, cases) DAAR GAAN WE... OH NEE, WACHT. Er was eens een meisje met een rood kapje. Ze werd opgegeten door een wolf.OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) wat is een merk eigenlijk? AGENDA OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) een canvas? ja, een canvas! TECHNOLOGIE MONITOREN PRIORITEITEN BEDRIJFSACCOUNT TWITTER CAPACITEIT KLANTGEDRAG MERKWAARDEN WEBCARE CONTENTCREATIE REPUTATIE SHARING MEDEWERKERS DE BAAS LINKEDIN YOUTUBE FACEBOOK 24/7 SNELHEID OVERTUIGINGSKRACHT ECHT DOEN SOCIAL STRATEGY CANVAS ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl TECHNOLOGIE MONITOREN PRIORITEITEN BEDRIJFSACCOUNT TWITTER CAPACITEIT KLANTGEDRAG MERKWAARDEN WEBCARE CONTENTCREATIE REPUTATIE SHARING MEDEWERKERS DE BAAS LINKEDIN YOUTUBE FACEBOOK 24/7 SNELHEID OVERTUIGINGSKRACHT ECHT DOEN SOCIAL STRATEGY CANVAS ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl TECHNOLOGIE MONITOREN PRIORITEITEN BEDRIJFSACCOUNT TWITTER CAPACITEIT KLANTGEDRAG MERKWAARDEN WEBCARE CONTENTCREATIE REPUTATIE SHARING MEDEWERKERS DE BAAS LINKEDIN YOUTUBE FACEBOOK 24/7 SNELHEID OVERTUIGINGSKRACHT ECHT DOEN SOCIAL STRATEGY CANVAS ORGANISATIE/MERK: ................................................... KERNVRAAG: WAAROM KERNVRAAG: WAT KERNVRAAG: WANNEER KERNVRAAG: WIE KERNVRAAG: WAAR KERNVRAAG: HOE www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS www.socialstrategycanvas.nl PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... ONTWERPENBESCHRIJVENPRESENTERENkernvraag:WAAROM? SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS www.socialstrategycanvas.nl PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL www.socialstrategycanvas.nl ORGANISATIE/MERK: ................................................... a) CONTEXT b) ORGANISATIEDOELEN c) LEREN DE KUNST VAN MENSEN BEREIKEN VERANDERTUSA VERKIEZINGEN: DE TREND SNEAK PREVIEWEEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN EEN PUBLIEK MET PUBLIEKENEEN PUBLIEK IN 2004EEN PUBLIEK IN 2008EEN PUBLIEK IN 2008EEN PUBLIEK IN 2008h:p://www.gmtoday.com/slide_shows/2012/cat_news/ryan_noflash/index.html EEN PUBLIEK IN 2012h:p://cdn.theatlan*c.com/sta*c/infocus/campaign110612/c24_26148387.jpg EEN PUBLIEK IN 2012EEN PUBLIEK IN 2016EEN PUBLIEK IN 2016VERANDERENDE KLANTRELATIES OPEN & SAMENWEL OF NIET ZICHTBAAR VOOR IEDEREENPERSOONLIJKPERSOONLIJKR = K * G R = K * GT = P - V T = P - VSOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS www.socialstrategycanvas.nl PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... < start case > STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 1 = DENKEN)STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 1 = DENKEN)once STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)then STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)then ik doe ... ik ben ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik doe ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik ben ... STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)then ik doe ... ik ben ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik doe ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik ben ... STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)then ik doe ... ik ben ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik doe ... ik doe ... ik ben ... ik ben ... ik ben ... STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)today STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)ik kan ... ik wil ... ik vind ... ik wil ... ik voel ... ik voel ... ik vind ... ik kan ... ik voel ... ik vind ... today STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)ik kan ... ik wil ... ik vind ... ik wil ... ik voel ... ik voel ... ik vind ... ik kan ... ik voel ... ik vind ... today STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)today STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 2 = VISUALISEREN)STRATEGIEONTWIKKELING (STAP 3, 4, 5) VISUALISEREN)< einde case > SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS www.socialstrategycanvas.nl PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... SOME SOCIAL METRICS # Video Views % YouTube Favorites % YouTube channel subscribers % YouTube Video Plays # of YouTube Channel Comments # of YouTube video reviews # slideshare views # delicious bookmarks # diggs # of Blog Men:ons # of Forum men:ons # of Facebook men:ons # of TwiKer men:ons # @men:ons # of reviews men:ons # of comments Posi:ve : Nega:ve Men:ons for any channel # TwiKer followers TwiKer Follower-Rate # reviews # stars in reviews Thread size Unique contributors Unique commenters # Facebook fan pages # Facebook fans Facebook Fan Rate Facebook Likes Email Open Rate Email Click Rate Email Forward rate Email opt-out rate # of Email subscribers # of SMS subscribers Clicks/ CTR Impressions Traffic Reach Registra:on Opt-in Page views Visit/session length (% site visits > 60 secs) Click path analysis Eye tracking studies #/% Downloads Changes in SERP results/ rankings Earned/ Owned traffic Inbound links h:p://www.slideshare.net/margarearancis/web-20-sf-2011-metrics Assembling Metrics into KPIs (Courtesy of Edelman) Unique Visits Impressions Page Views Media Consump*on Total Interac*ons Fan Photos/Videos Post Quality External Links to Content & Discussion Total Likes Subscribed Likes Audience Profile as Reflec*on of Target On-Message Posi*ve/Nega*ve/ Neutral Change Over Time Facebook Total Followers Retweets Direct Messages @Replies Shared Content Inbound Links External Coverage Extended Network/ Influence of Followers Follower Profile as Reflec*on of Target On-Message Posi*ve/Nega*ve/ Neutral Change Over Time Twi:er Share of Voice # of Comments Rela*ve to Audience Size Inbound Links Subscribers External Coverage Audience Profile as Reflec*on of Target On-Message Posi*ve/Nega*ve/ Neutral Change Over Time Blogger Engagement Total Media Consump*on Total Interac*ons Total Trackbacks & Coverage of Ac*vi*es Total Ongoing Engaged Subscribers to Content/Community Community Crossover Overall Sen*ment Total Shim in Sen*ment Overall A:en*on Engagement Authority Influence Sen*ment Measurement # of Unique Visitor Check-ins # of Repeat Check-Ins # of Check-ins broadcast to Twi:er or Facebook Audience Profile as Reflec*on of Target Posi*ve/Nega*ve/ Neutral Commentary w/Check-ins Foursquare/ Geoloca*on Views Subscribers Likes/Dislikes Comments FavoritesdReplies Inbound Links External Coverage Subscribers Demographic Insights Audience Profile On-Message Posi*ve/Nega*ve/ Neutral Change Over Time YouTube Traffic to Site Unique Visitors # Page Views (Overall) # Page Views/User Time Spent on Site Inbound links Profile of Visitors as Reflec*on of Target Most Popular Search Terms Search h:p://www.slideshare.net/margarearancis/web-20-sf-2011-metrics Create a database of answers Blog about customer questions. Use links to those posts to save time and answer future questions. Reward employees Shine a spotlight on brilliant employees by featuring their ideas and accomplishments on your blog. Marketing integration Turn content from your blog into sales and marketing materials. SEO Having an active, relevant blog can have a powerful impact on search engine ranking. Point of differentiation If your competitors dont blog, is this an opportunity to stand out in your niche? Solidify POV The act of blogging forces you to be clear on your companys position on issues. Re-purpose the content Your blog content can be cost-effectively re-purposed for newsletters, eBooks and other publications. Humanize your brand There is probably no more powerful and cost-effective way to show the soft side of your business than storytelling through a blog. Sign of activity A current blog confirms that your website is updated and relevant. PR Tweets and Facebook status updates probably arent going to attract the attention of reporters. Helpful blog posts will. Internal communications Dont forget about the impact blogs have on your internal audience. Customer engagement Creating a dialogue with your customers can lead to powerful business benefits. Why not have customers contribute posts? Solve problems Some companies like Caterpillar are using blogs to crowd-source technical problem solving. New product development ideas A hot trend is using the blog platform to deliver new product and service ideas. Voice of authority Is your company the industry leader? What better way to demonstrate that than a voice of leadership on your blog? Market segmentation Many companies (especially in high tech) have multiple blogs to reach customers by different interest, demographic or geography. Identify advocates Blog readers may be among your brands most powerful fans. Constant customer connection Calling on customers is expensive. But a blog post can be a little sales call every week. Test ideas Need to take a position? Why not test it with the blog community first? Assemble chapters for a book Many companies piece together blog posts to create larger publications. Research Throw a question out there and use your blog as a cost-effective and rapid way to get feedback. Networking Blog connections have led to finding interns, suppliers and partners for my business. Establish emotional connection Bloggings ability to connect through a story is powerful especially for non-profits. Social Proof Simply having a blog sends a message that your company gets social media. Crisis management If you have a blog, you dont have to rely on the press to get the story straight. Your blog can put the facts out there. h:p://www.businessesgrow.com/2012/02/07/25-non-financial-benefits-of-business-blogging/ 25 Non-Financial Benefits of Business Blogging kernvraag:WAT? SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS ACTIVITEITEN ORGANISATIE/MERK: ................................................... PLUK DE COMMUNICATIEROOS www.socialstrategycanvas.nl wij moeten (eigenlijk een beetje) a) starten met b) stoppen met c) meer d) minder e) beter f) anders .........(werkwoord).. DE COMMUNICATIEROOS kernvraag:WIE? SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATIE/MERK: ................................................... WIE TREKT DE KAR? WIE MOET ER MEE? WIE TREEDT ER NAAR BUITEN? www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS VERANTWOORDELIJKHEDEN ORGANISATIE/MERK: ................................................... WIE TREKT DE KAR? WIE MOET ER MEE? WIE TREEDT ER NAAR BUITEN? www.socialstrategycanvas.nl kernvraag:WAAR? SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS www.palblok.com MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... DENK IN MEDIA ECO SYSTEMEN www.socialstrategycanvas.nl een eenvoudig media eco systeemTWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com EEN EENVOUDIG MEDIA ECO SYSTEEM JE DAGELIJKSE MENING TWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com MEDIA INZET BIJ... ... JE DAGELIJKSE MENING BESPIEGELINGEN OVER HET VAK TWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com MEDIA INZET BIJ... ... BESPIEGELINGEN OVER HET VAK VACATURES TWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com MEDIA INZET BIJ... ... VACATURES PRODUCT-INTRODUCTIE TWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com MEDIA INZET BIJ... ... PRODUCTINTRODUCTIE ... TRANSPARANTIE PRODUCTIEPROCES TWITTER TWITTER (BETAALD) LINKEDIN (BETAALD) LINKEDIN (CORPORATE) YOUTUBE FACEBOOK WEBSITE BLOG LINKEDIN (MEDEWERKERS) www.paulblok.com MEDIA INZET BIJ... ... TRANSPARANTIE PRODUCTIEPROCES een complexer media eco systeem ... TWITTER RADIO VAKBLADEN ADS / BANNERS GOOGLE DISPLAY ADS LINKEDIN GROEP SEO TWITTER MEDEWERKERS LINKEDIN MEDEWERKERS BLOG YOUTUBE WHITEPAPERS LINKEDIN SPONSORED UPDATES FACEBOOK ADS LINKEDIN COMPANY PAGE EEN COMPLEXER MEDIA ECO SYSTEEM WWw.paulblok.com BILLBOARD DAGBLADEN ... GOOGLE ADWORDS LINKEDIN ADS LINKEDIN BRAND CAMPAIGN TWITTER ADS BUSINESS BLOGS ... NIEUWSSITES SOCIAL NEWSROOM SLIDESHARE TWITTER BEDRIJFSACCOUNT JAARVERSLAG JAARVERSLAG ... TWITTER RADIO VAKBLADEN ADS / BANNERS GOOGLE DISPLAY ADS LINKEDIN GROEP SEO TWITTER MEDEWERKERS LINKEDIN MEDEWERKERS BLOG YOUTUBE WHITEPAPERS LINKEDIN SPONSORED UPDATES FACEBOOK ADS LINKEDIN COMPANY PAGE WWw.paulblok.com BILLBOARD DAGBLADEN ... GOOGLE ADWORDS LINKEDIN ADS LINKEDIN BRAND CAMPAIGN TWITTER ADS BUSINESS BLOGS CORPORATE WEBSITE NIEUWSSITES SOCIAL NEWSROOM SLIDESHARE TWITTER BEDRIJFSACCOUNT JAARVERSLAG MEDIA INZET BIJ... ... JAARVERSLAG PRODUCTINTRODUCTIE ... TWITTER RADIO VAKBLADEN ADS / BANNERS GOOGLE DISPLAY ADS LINKEDIN GROEP SEO TWITTER MEDEWERKERS LINKEDIN MEDEWERKERS BLOG YOUTUBE WHITEPAPERS LINKEDIN SPONSORED UPDATES FACEBOOK ADS LINKEDIN COMPANY PAGE WWw.paulblok.com BILLBOARD DAGBLADEN ... GOOGLE ADWORDS LINKEDIN ADS LINKEDIN BRAND CAMPAIGN TWITTER ADS BUSINESS BLOGS CORPORATE WEBSITE NIEUWSSITES SOCIAL NEWSROOM SLIDESHARE TWITTER BEDRIJFSACCOUNT JAARVERSLAG MEDIA INZET BIJ... ... PRODUCTINTRODUCTIE KLEIN NIEUWS ... TWITTER RADIO VAKBLADEN ADS / BANNERS GOOGLE DISPLAY ADS LINKEDIN GROEP SEO TWITTER MEDEWERKERS LINKEDIN MEDEWERKERS BLOG YOUTUBE WHITEPAPERS LINKEDIN SPONSORED UPDATES FACEBOOK ADS LINKEDIN COMPANY PAGE WWw.paulblok.com BILLBOARD DAGBLADEN ... GOOGLE ADWORDS LINKEDIN ADS LINKEDIN BRAND CAMPAIGN TWITTER ADS BUSINESS BLOGS CORPORATE WEBSITE NIEUWSSITES SOCIAL NEWSROOM SLIDESHARE TWITTER BEDRIJFSACCOUNT JAARVERSLAG MEDIA INZET BIJ... ... KLEIN NIEUWS kernvraag:WANNEER? SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS PLANNING ORGANISATIE/MERK: ................................................... SOCIAL MEDIA ZIJN 24/7 BESCHIKBAAR (UW BRIEVENBUS EN VOICEMAIL OOK) www.socialstrategycanvas.nl kernvraag:HOE?SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl SOCIAL STRATEGY CANVAS IMPLEMENTATIE www.paulblok.com ORGANISATIE/MERK: ................................................... GA NIET UIT VAN JE HUIDIGE ORGANISATIE MAAR... GA UIT VAN WAT ER NODIG IS HANTEER DE ONTMARKETINGPRINCIPES AGENDA OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) SOCIAL STRATEGY CANVAS DOEL ACTIVITEITEN VERANTWOORDELIJKHEDEN IMPLEMENTATIE DOELGROEP KPIS PLANNING MEDIA ECO SYSTEEM ORGANISATIE/MERK: ................................................... www.socialstrategycanvas.nl LUISTEREN < start cases > case: reisverzekeringafgelopen jaar: 18.844 berichten met het woord reisverzekering (gemiddeld 52 per dag) zomaar een dag (maandag 24 november 2014): 30 berichten zomaar een dag (maandag 24 november 2014): 30 berichten zomaar een dag (maandag 24 november 2014): 30 berichten zomaar een dag (maandag 24 november 2014): 30 berichten case: NIBAA over NIBAA wordt niet zo heel veel gesproken. Maar als NIBAA wordt genoemd is de toon vaak posi*ef. Opvallend zijn ook de pieken. als men over NIBAA praat, worden ook deze termen genoemd. Het meeste gaat niet over opleidingen. onderzoek is blijkbaar interessant om te delen met je volgers. Misschien meer nieuws maken? of docenten en deelnemers ac*veren? en... wie let er op openbare koopsignalen? < einde cases > fast data & big data Tweet typesReg ular@rep lie sR etweetsE x posure van het aanta l tweets1 Tweet2-3 Tweets4-7 Tweets> 7 Tweets020 04 0 060 080 010 0 0120 014 0 0160 0180 0S oc ial Med ia: Vo lume over tijdC enter P arcsL and al01000200030004000500060007000AantalTw itte r vo lume 'L andal'Tweets L and alsocial media dashboard toolselec*e een aantal tools Gra:s Google alerts Google Insights Tweetbeep Search.twi:er Google Blogsearch Socialmen*on Hootsuite Tweetdeck Betaald Clipit Feeder pro Finchline Buzzcapture Tracebuzz Teezir Coosto Meltwater toolselec*e bepaal de gewenste specifica*es Gebruiksvriendelijkheid Overzichtelijke en kant en klare rapportages Prijs Makkelijk overdraagbaar aan collegas Betrouwbaarheid Loca*e en taal van de berichten Real-*me Workflow management Flexibel in het aanpassen van rapportages Archiveerbaarheid ... REAGEREN hoe snel? hoe persoonlijk? eh... hoe persoonlijk? welke toon? hoeveel service? hoeveel service? hoe oprecht? welke toon? ter inspira>e: the making of een beslisboom signaleren beoordelen reac>e ac>e categoriseren (labelen & archiveren) opvolging monitoren reageren ja nee nee ja ja nee ja ja ja ja ja nee nee nee ja nee ja ja ja nee nee monitoren (big data) & incidenteel reageren indien nodig ja ja nee @hhdelfland #hhdelfland delfland waterschap gerelateerd vraag neutraal nega*ef direct te antwoorden antwoorden klacht/melding mbt diiensten conversta*e overig voor ons relevant over rekening uitzoeken verwijs naar uitlegpagina(*) wedervraag, ontv.bericht posi*ef oplossen niets antwoorden conversa*e gewenst post of reac*e op hhdelfland? social media respons beslisboom doorsturen naar verantwiirdelijke opvolgen a:ent dankjewel nieuwswaardig retweet meer vergelijkbare berichten nieuwsbericht tweet niets negeren niets direct te antwoorden uitzoeken wedervraag, ontv.bericht doorsturen naar verantwiirdelijke opvolgen ja dankjewel antwoorden oplossen als mogelijk/zinvol terugkoppelen ter inspira>e: the making of een beslisboom nee ZENDEN show, dont tellOur two day tours offer great views, unexpected encouters with rare animals Our two day tours offer great views, unexpected encouters with rare animals vs h:p://youtu.be/zmXKFrtnw8c creer content rond je producten/diensten2 Day Tour product description photos videos reviews testimonial proof practical details trust inspiration inspiration proof C.O.P.E.:Create Once, Publish Everywhere2 Day Tour product description photos videos reviews testimonial proof practical details trust inspiration inspiration proof website page twi:er facebook blog post flickr slideshare presenta*on youtube video website page twi:er facebook youtube review site website page twi:er facebook website page twi:er facebook website page homepage & naviga*on bar twi:er facebook ACTIVEREN wat betekent dit precies? wat verwacht je van de klant? waarom staat dat er niet bij? wat betekent dit precies? wat verwacht je van de klant? waarom staat dat er niet bij? wat betekent dit precies? wat verwacht je van de klant? waarom staat dat er niet bij? ORGANISEREN AGENDA OVER DIT COLLEGE MERKEN EN BRANDING SOCIAL STRATEGY CANVASCOMMUNICATIEROOS(EN VERDER...) ............? DE VERANDERBERG ELKE FASE VRAAGT OM ANDERE: doelen projecten benvloedingsstijl slaagfactoren tijd doel tijd doel START noodzaak vaststellen noodzaaksbeleving heldere nieuwe strategie toekomstbeelden schetsen start ontwerp transi*e consolida*e tijd doel ONTWERP adequaat nieuw ontwerp toekomstige eindsituatie laten zien technical changes & adaptive challenges start ontwerp transi*e consolida*e tijd doel TRANSITIE verankeren aanpassingen in de organisatie verankeren aanpassingen in gedrag start ontwerp transitie start ontwerp transitie consolidatie tijd doel CONSOLIDATIE vasthouden doorontwikkelen start ontwerp transitie consolidatie tijd doel in welke fase verkeer jij? GEBRUIK JE MARKETINGKENNIS late majority laggards innovators early adopters early majority GEBRUIK JE (MARKETING)KENNIS OOK INTERNPREEK NIET VOOR EIGEN PAROCHIEBRENG ANDEREN IN BEWEGING zeker onzeker relatief (on)zeker confronteren feiten nu visie perspectief toekomst anderen in beweging krijgen VOORKOM VAAGTAAL& VISUALISEER wie wij willen zijn wat zij van ons verwachten wat wij voor hen moeten doen merkkarakter of merkwaarden = gedrag en dus: ac*verend formuleren wat wij voor hen moeten doen / eh...? klantcentrisch ontneem mensen gedoe aha! hmm we zeYen al>jd de klant centraal formuleer in een rich:nggevende gebiedende wijs bevlogen: overtref verwach>ngen open: sta open, toon je betrokken ondernemend signaleer en pak kansen deskundig: zet kennis op>maal in .